Klimaatadaptatie

De zomers van 2018, 2019 en 2020 laten zien dat het klimaat nu echt aan het veranderen is. Met als gevolg: hoge temperaturen in de stad, piekbuien met veel wateroverlast, afsterven van bomen en opdrogen van beken en vennen door langdurige droogte. Werken aan klimaatadaptatie, ofwel het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, is een belangrijke landelijke opgave.

Daarom wordt in De Nieuwe wAarde-aanpak met betrekking tot klimaat aan drie thema’s aandacht besteed: 

  • het voorkomen van hitte-eilanden
  • het voorkomen van wateroverlast 
  • het tegengaan van droogte
     
Hitte eilanden Limburg.png
Meer groen voor waterberging 2.png
Hitte eilanden Nederland.png
Meer groen voor waterberging 3.png
Wateroverlast Eijsden.png
Meer groen voor waterberging.png
Klimaatadaptatie

Klimaat

Met betrekking tot klimaat wordt aan drie thema’s aandacht besteed: het voorkomen van hitte-eilanden, het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van droogte.

Lees verder

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Met betrekking tot het versterken van biodiversiteit wordt aan drie thema’s gewerkt: het versterken van soorten, het vergroten van de populatie bestuivers en het voorkomen van (toekomstige) plagen.

Lees verder

Gezondheid

Gezondheid

Met betrekking tot gezondheid wordt op vijf thema’s ingezet: het voorkomen van hart- en vaatziekte, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de hoeveelheid schaduw, het verminderen van geluidsoverlast en het vergroten van het geestelijk welzijn.

Lees verder