Aanpak voor realisering van klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde steden en dorpen.

De Nieuwe wAarde is een nieuwe visie op en aanpak van inrichting en beheer van de groene ruimte. Het doel? Een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde leefomgeving voor uw gebied, nieuwe waarde. Door de integrale aanpak van deze drie uitdagingen wordt de gezamenlijke impact versterkt en neemt de (esthetische) kwaliteit van de groene ruimte sterk toe.

Binnen deze aanpak wordt gezorgd voor een analyse van de huidige gebiedssituatie met betrekking tot klimaat, biodiversiteit en gezondheid. De uitkomst is een concreet plan van aanpak hoe de opgaves op het gebied van de drie uitdagingen binnen uw gebied aan te pakken. Opgevolgd door procesbegeleiding, communicatie, kennis en ondersteuning in de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe inrichting en/of het nieuwe beheer.

Met De Nieuwe wAarde worden projecten gefaciliteerd waar, met behulp van groene oplossingen, invulling wordt gegeven aan het tegelijkertijd klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving, versterken van de biodiversiteit én verbeteren van de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen. De drie uitdagingen zijn ieder opgebouwd uit thema’s.

home-icon.png
Klimaatadaptatie

Klimaat

Met betrekking tot klimaat wordt aan drie thema’s aandacht besteed: het voorkomen van hitte-eilanden, het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van droogte.

Lees verder

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Met betrekking tot het versterken van biodiversiteit wordt aan drie thema’s gewerkt: het versterken van soorten, het vergroten van de populatie bestuivers en het voorkomen van (toekomstige) plagen.

Lees verder

Gezondheid

Gezondheid

Met betrekking tot gezondheid wordt op vijf thema’s ingezet: het voorkomen van hart- en vaatziekte, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de hoeveelheid schaduw, het verminderen van geluidsoverlast en het vergroten van het geestelijk welzijn.

Lees verder

Benieuwd hoe u in vijf stappen Nieuwe wAarde binnen uw groene ruimte creëert?  Lees verder

Blog
Charlotte in North-Carolina, Verenigde Staten. Deze stad is in 2020 uitgeroepen tot de groenste…
Case
“We waren eerder vooral op basis van ons gevoel bezig met duurzaamheid. Dankzij De Nieuwe wAarde…
Praktijkvoorbeeld
Een middel om te werken aan klimaatadaptatie is het inrichten van een wadi. Een wat? Wij leggen het…