Verbeteren van gezondheid

Het gezond houden van mensen is in deze tijd een belangrijke uitdaging. Waar 30 jaar geleden bijvoorbeeld één op de drie Nederlanders overgewicht had, is dat volgens het RIVM nu uitgegroeid tot de helft die matig tot zelfs ernstig overgewicht (obesitas) hebben. Daarnaast voelt bijna de helft van de volwassenen in Nederland zich eenzaam tot zeer eenzaam. Deze gezondheidseffecten versterken elkaar. Door eenzaamheid worden stress en angstgevoelens versterkt. Zowel overgewicht als stress zijn belangrijke oorzaken van hart- en vaatziekten (RUMC). Het wordt dus tijd deze neerwaartse spiraal om te buigen. En een kwalitatief hoogwaardige groene omgeving heeft hier meer invloed op dan u op het eerste gezicht misschien denkt. Wist u bijvoorbeeld dat een groene omgeving de sociale cohesie en gevoel van veiligheid in de stad sterk verhoogd (A. van den Berg & K. de Ronde, 2009)?

Daarom wordt in De Nieuwe wAarde-aanpak met betrekking tot gezondheid aan vijf thema’s aandacht besteed: 

  • het voorkomen van hart- en vaatziekte
  • het verbeteren van de luchtkwaliteit
  • het vergroten van de hoeveelheid schaduw
  • het verminderen van geluidsoverlast 
  • het vergroten van het geestelijk welzijn

40% hogere kans op overgewicht in minder groene buurten (Ellaway, Macintyre, & Bonnefoy, 2005)

In Bristol 150% keer minder kans op het halen van de beweegnorm bij langere afstand tot groen (Coombes, Jones, & Hillsdon, 2010).

In stadswijken met minimaal 5 ha. ‘groen’, komt 18% minder overgewicht voor bij kinderen (Waarom wij natuur nodig hebben, factsheet natuur en gezondheid, IVN) 

Nederland 19% meer kans op coronastefte door luchtvervuiling (Study estimates exposure to air pollution increases COVID-19 deaths by 15% worldwide, European Society of Cardiology)

10% meer groen in de directe woonomgeving eenzelfde daling in gezondheidsklachten oplevert als een daling in leeftijd met 5 jaar (Vitamine G: effecten van een groene omgeving op gezondheid, welzijn en sociale veiligheid, J. Maas, P. Groenewegen, R. Verheij, S. De Vries, A. van den Berg)

De maatschappelijke kosten van overgewicht (inclusief obesitas) in Nederland bedragen momenteel meer dan 3 miljard euro per jaar. 

Onderzoek toont aan dat 96% van de Nederlanders zich gezonder en rustiger voelt na een bezoek aan de natuur (Waarom wij natuur nodig hebben, factsheet natuur en gezondheid, IVN). 

Klimaatadaptatie

Klimaat

Met betrekking tot klimaat wordt aan drie thema’s aandacht besteed: het voorkomen van hitte-eilanden, het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van droogte.

Lees verder

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Met betrekking tot het versterken van biodiversiteit wordt aan drie thema’s gewerkt: het versterken van soorten, het vergroten van de populatie bestuivers en het voorkomen van (toekomstige) plagen.

Lees verder

Gezondheid

Gezondheid

Met betrekking tot gezondheid wordt op vijf thema’s ingezet: het voorkomen van hart- en vaatziekte, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de hoeveelheid schaduw, het verminderen van geluidsoverlast en het vergroten van het geestelijk welzijn.

Lees verder