Versterking van biodiversiteit

Het steeds verder teruglopen van de biodiversiteit vraagt om aandacht. Het is inmiddels bekend dat het aantal insecten in de afgelopen 25 jaar met 75% is gedaald (RU, 2017). Maar ook met andere soortgroepen, zoals amfibieën, reptielen, vissen, zoogdieren en vogels gaat het niet goed. Zo is zelfs het konijn onlangs op de rode lijst gekomen (Trouw, 2020). 

Biodiversiteit is van belang voor bijvoorbeeld de voedselproductie. De lage biodiversiteit heeft tot gevolg dat de gevoeligheid voor plagen groter wordt waardoor de productie in de landbouw kan teruglopen. Van de belangrijkste voedselgewassen is meer dan 70%, ongeveer 35% van de wereldwijde voedselproductie, ten minste gedeeltelijk afhankelijk van bestuiving door insecten (Biological Sciences, 2007). Zowel de versnippering van natuurgebieden, het gebruik van gewasbestrijding binnen de landbouw en de afwezigheid van bloemen zijn belangrijke oorzaken van de achteruitgang van insecten en daarmee de wereldwijde voedselproductie. Het is dus belangrijk om op korte termijn aan het versterken van de biodiversiteit te werken. 

Daarom wordt in De Nieuwe wAarde-aanpak met betrekking tot biodiversiteit aan drie thema’s gewerkt:

  • het versterken van soorten
  • het vergroten van de populatie bestuivers 
  • het voorkomen van (toekomstige) plagen

Meer dan 70% van de belangrijkste voedselgewassen, ongeveer 35% van de wereldwijde voedselproductie, is ten minste gedeeltelijk afhankelijk van bestuiving. (vanVooren, L.L.A., etal., Agriculturalsystems, 2016)

Bescherme amfibieën.png
Vogel.png
Geschikte habitat bestuivers.png
Vlinder.png
Bij.png
Klimaatadaptatie

Klimaat

Met betrekking tot klimaat wordt aan drie thema’s aandacht besteed: het voorkomen van hitte-eilanden, het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van droogte.

Lees verder

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Met betrekking tot het versterken van biodiversiteit wordt aan drie thema’s gewerkt: het versterken van soorten, het vergroten van de populatie bestuivers en het voorkomen van (toekomstige) plagen.

Lees verder

Gezondheid

Gezondheid

Met betrekking tot gezondheid wordt op vijf thema’s ingezet: het voorkomen van hart- en vaatziekte, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de hoeveelheid schaduw, het verminderen van geluidsoverlast en het vergroten van het geestelijk welzijn.

Lees verder